Po akceptacji projektu wystawimy pro formę na podstawie której można zrobić przelew :)