REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
marka.plus

§1
Określenie Sprzedawcy

 1. Właścicielem Sklepu jest:
  Marka.plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu na ul. Święty Marcin 29/8
  NIP: 7831736546
  REGON: 36354497700000
  Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000597612, Kapitał zakładowy: 5 000 zł
  Tel. + 48 530 838 838
  E-mail: kontakt@marka.plus

§2
Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].
 2. Konsument [dalej Klient] jest to najczęściej osoba prawna (firma) dokonującą ze Sklepem czynności prawnej związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. (Kodeks cywilny Art. 22)
 3. Przedsiębiorca [dalej Przedsiębiorca] jest to osoba/podmiot/organizacja dokonująca ze Sklepem czynności prawnej związanej z jej działalnością gospodarczą oraz zawodową.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem/Przedsiębiorcą.
 5. Ceny podane w Sklepie to kwoty netto bądź brutto, zgodnie z adnotacją w cenniku.
 6. Towary dostępne w Sklepie są najczęściej tworzone pod indywidualne zamówienie, wolne od wad fizycznych i wykonane są zgodnie z ustaleniami z klientem.

§3
Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (koszyk klienta),
  • e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • poprzez formularz na stronie www,
  • telefonicznie,
  • poprzez komunikatory online.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta/Przedsiębiorcy danych pozwalających na weryfikację Klienta/Przedsiębiorcy i odbiorcy towaru oraz zaakceptowanie projektu (§4). Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, opisującej przedmiot zamówienia.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, terminy i sposób dostawy.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient/Przedsiębiorca składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.
 5. Klient/Przedsiębiorca składając zamówienie składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów.
 6. Po złożeniu zamówienia na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia:
  • Po weryfikacji złożonego zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta/Przedsiębiorcy adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 5 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta/Przedsiębiorcy zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi/Przedsiębiorcy jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta/Przedsiębiorcy lub pisemnie na wskazany przez Klienta/Przedsiębiorcę podczas składania zamówienia adres.
 8. W przypadku wyboru formy płatności przelewem termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta/Przedsiębiorcy zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.

§4 
Akceptacja projektu

 1. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia przez Sklep jest akceptacja projektu przez Klienta/Przedsiębiorcy.
 2. Akceptacja projektu może być potwierdzona przez stronę internetową klikają w przycisk „Zamów online” na indywidualnej stronie z ofertą dla Klienta/Przedsiębiorcy lub może zostać potwierdzona poprzez e-mail.
 3. Zgoda na druk lub zgoda na przystąpienie do realizacji zamówienia przez Klienta/Przedsiębiorcy jest równoznaczna z akceptacją projektu. W sytuacji w której Sklep nie otrzymał nowych uwag do projektu przez Klienta/Przedsiębiorcy oraz z korespondencji wynika, że Sklep może przystąpić do dalszej realizacji zamówienia jest równoznaczna z akceptacją projektu.
 4. Akceptacja projektu oznacza zgodę na druk z proponowanego przez Sklep projektu.
 5. Po akceptacji projektu Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy, które są widoczne na projekcie.

§5
Płatności

 1. Klient/Przedsiębiorca ma do wyboru formy płatności:
  • płatność elektroniczna za pośrednictwem PayU S.A. (elektroniczna)
  • płatność elektroniczna za pośrednictwem PayPal
  • płatność przelewem (przedpłata) na podstawie proformy,
  • płatność przy odbiorze towaru (pobranie) – tylko zgodą i indywidualnymi ustaleniami z przedsiębiorcą.
 2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia – przeważnie przesyłka jest darmowa.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar.
 4. Faktura VAT jest wystawiana w terminie 7 dni od dnia zrealizowania przeze Sklep zamówienia i wysyłana na adres e-mail Klienta/Przedsiębiorcy.

§5.1
Płatności cykliczne

W ofercie znajdują się również produkty subskrypcyjne w których płatność jest pobierana cyklicznie co określony czas.

 1. Klient/Przedsiębiorca w przypadku produktów subskrypcyjnych ma do wyboru formy płatności:
  • płatność cykliczna za pośrednictwem PayU S.A.
  • płatność cykliczna za pośrednictwem PayPal
 2. Klient/Przedsiębiorca zawierając umowę sprzedaży oraz wybierając określony produkt subskrypcyjny/abonament wyraża zgodę na cykliczne, co określony czas pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A. lub PayPal) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za
  produkt subskrypcyjny/abonament. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz na określony czas, w zależności od wybranego typu produktu  (np. co miesiąc). Informacja o tym co jaki czas zostanie pobierana opłata za wybrany produkt jest zapisana w cenniku na stronie produktu oraz na karcie podczas składania zamówienia.
 3. Klient/Przedsiębiorca w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A. lub PayPal w zależności od wybranego podczas składania zamówienia Operatora).
 4. Usługa PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy.
 5. Dane kartowe przechowywane są bezpośrednio u Operatora PayU lub PayPal. Oznacza to, że Sklep i jego pracownicy nie mają dostępu do danych karty i innych podobnych danych.
 6. Klient/Przedsiębiorca ma prawo w każdej chwili zrezygnować z płatności cyklicznych, a tym samym anulować zamówienie na produkt subskrypcyjny/abonament. Rezygnację z płatności cyklicznych można zgłosić w panelu klienta na stronie Sklepu, komunikując się ze Sklepem poprzez e-mail lub poprzez panel na swoim koncie Operatora płatności.
 7. W przypadku problemów z płatnościami Klient/Przedsiębiorca ma prawo złożyć reklamację na transakcję płatności kontaktując się ze Sklepem poprzez e-mail. W przypadkach w których przyczyna problemu nie leży po stronie Sklepu, Klient/Przedsiębiorca może zostać skierowany do złożenia reklamacji/zgłoszenia problemu bezpośrednio u obsługującego Operatora płatności.

§6
Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich lub udostępnia do odbioru osobistego w siedzibie Sklepu.

§7
Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient/Przedsiębiorca powinien po wcześniejszych ustaleniach odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Koszty wysyłki pokrywa Klient/Przedsiębiorca. Adres, pod który Klient/Przedsiębiorca winien odesłać towar:
  Marka.plus Sp. z o.o.
  ul. Szkolna 2
  64-300 Nowy Tomyśl
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta/Przedsiębiorcy w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi/Przedsiębiorcy nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw (do Polski lub do tego samego kraju jaki był podany przy składaniu zamówienia przez Klienta/Przedsiębiorcę) ponosi Sklep. Sklep nie ponosi kosztów dostawy do innego kraju niż tego do którego było wysyłane właściwe zamówienie do Klienta/Przedsiębiorcę.
 4. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi/Przedsiębiorcy poniesione koszta wysyłki towaru.
 5. Każdy Klient/Przedsiębiorca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta/Przedsiębiorcy z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Więcej informacji odnośnie rozstrzygania sporów konsumenckich można znaleźć na stronie http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 6. Klient/Przedsiębiorca w momencie wystąpienia wady może zażądać od Sklepu
  • wymiany towaru na nowy;
  • naprawy towaru;
  • obniżenia ceny;
  • rezygnacji z dalszej subskrypcji;
 7. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta/Przedsiębiorcy w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania.
  Sklep rozpatrzy żądania Klienta/Przedsiębiorcy biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

  • łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
  • charakter wady – istotna czy nieistotna;
  • to, czy towar był wcześniej reklamowany.
  • Sklep może odmówić żądania Klienta/Przedsiębiorcy dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania (np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru), lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów (np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.). Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.
 8. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji.
 9. Z uwagi na specyfikację procesu produkcji, możliwe jest wystąpienie ilościowych i jakościowych różnic zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu – nie przekraczające 5% ilości zamówionej. W przypadku dostarczenia mniejszej ilości zamówionego produktu Klientowi przysługuje prawo zwrotu części wartości zamówienia proporcjonalnie do braku ilościowego w zamówieniu.
 10. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.

§8
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorcy.
 2. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w poniższych przypadkach umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego  indywidualizowanych potrzeb (np. produkty drukowane z indywidualnym projektem klienta)
  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której Klient wyraźnie żądał, aby Sklep do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);
  • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 3. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
 4. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. bądź drogą mailową na adres: kontakt@marka.plus
 5. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.
 6. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
 7. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków jest wykonywany na kartę.
 8. W przypadku gdy Klient wybrał sposób dostawy przedmiotu inny niż najtańszy oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.
 9. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

§9
Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§10
Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§11
Środki techniczne

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu, składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
  a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  c) włączona obsługa skryptów Java;
  d) akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).

§12
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
 4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi/Przedsiębiorcy na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
 6. Sklep uznaje, iż Klient/Przedsiębiorca zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.
 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§13
Zasady zwrotów

 1. Ze względu na to że wszystkie sprzedawane produkty w Sklepie marka.plus są produkowane na indywidualne zlecenie klienta w takim przypadku prawo do odstąpienia umowy (zwrot towaru) nie przysługuje, mówi o tym Dz.U.2023.2759 t.j., Art. 38. [Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy] pkt 3. „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;”