Tak, w ramach jednego nakładu naklejek możemy wykonać wydruk z kilku projektów. Istotne jest to aby nie zmienił się wymiar lub rodzaj wybranego podłoża.