Nie. Każdy z projektów liczony jest jako osobny nakład.