Tak, możliwe jest wybranie kilku kolorów długopisów w ramach jednego nakładu. Każdy z kolorów musi być wykonane w ilości 50 szt. lub jej wielokrotności.