To jest realizacja na notesy magnetyczne
z logo GMINNY PUNK KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY